Gallerian Diana

Kontors- och bostadsfastighet i centrala Trollhättan med kontor, bostäder och restaurang. De större lokalhyresgästerna är Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter. Fastigheten består även av 22 bostadslägenheter.

Typ
Kontor, Bostäder, Restaurang

Kommun
Trollhättan

Uthyrningsbar area
5 899 kvm