Fastigheten Törnby 2:2 i Upplands Väsby förvärvades år 2000 genom fastighetsbolaget Fastighets AB Centralen.

Fastigheten ligger ca 25 km norr om Stockholm och omfattar en transport och logistik central om ca 19 500 kvm. Största hyresgästerna är Santec Micro Group AB (SMG) och Pon Equipment AB (Caterpillar).