Ratten 12

Kort fakta om fastigheten:

 • Byggnaden uppfördes 2008 och byggdes ut 2012.
 • Typ av byggnad: Industri-/verkstadsbyggnad
 • Tomtyta: 3918 m²
 • Lokalyta: 2044 m²
  • Lager: 747 m²
  • Produktion: 327 m²
  • Kontor: 865 m²
  • Övrig yta: 105 m²