Nimbus (Björsäter) i Mariestad

Industri-/verkstadsbyggnad i Björsäter, Mariestad. Fastigheten hyrs av Nimbus.

Typ
Industri, Lager, Kontor

Kommun
Mariestad

Uthyrningsbar area
12 570 kvm

Vakanser
Hela fastigheten uthyrd