Fastigheten Tjösteröd 2:62 förvärvades 2005 av Rodins Marin.