Nordverk, Uddevalla
Fastigheten Kuröd 4:77 på 28 000 kvm förvärvades 1998 genom Fastighets AB Centralen tillsammans med Claes Dinkelspiel.