Hegardt – Uddevalla

2011 förvärvades fastigheten Hegardt 2 av Walexia Fastigheter AB. Under samma år totalrenoverades fastigheten.