Odenhuset i Trollhättan

EHF har fått bygglov för en större renovering och ombyggnad av fastigheten. En ansökan om förändrad detaljplan är också inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Odenhuset.

Mer information kring projektet kommer att publiceras.

Nedan visar vi skisser samt information om de större ombyggnader som utförts och är planerade.

Odenhuset

Fasaden har en nytt utseende stämningsfull ljussättning och stora fönsterpartier för de nybygga kontor som ligger mot Kungsgatan och Olof Palmes gata. Huvudentrén har även fått ett ny och mer modern utformning.

Vi har byggt kontor på våning 2 för ett flertal hyresgäster, här planeras även att bygga en biograf.

Bostäder

Tänk dig att bo uppe på Odenhuset – med utsikt över hela staden!

En ansökan om förändrad detaljplan är inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Odenhuset.

Vi planerar att bygga ca. 100 bostäder, fördelade på 2:or, 3:or och 4:or.

Södra Entrén – Trollporten

Vid övergångsstället från Maria Alberts park har vi byggt en ny entré samt rutat upp in- och ut-farter.