Odenhuset i Trollhättan

EHF har fått bygglov för en större renovering och ombyggnad av fastigheten. En ansökan om förändrad detaljplan är också inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Odenhuset.

Mer information kring projektet kommer att publiceras.

Nedan visar vi skisser på hur Odenhuset skulle kunna utformas.

Fasaden planeras få stora fönsterpartier för kontor mot Kungsgatan och Olof Palmes gata. Vi har även sökt bygglov för inglasade uteserveringar och restaurang.

En ansökan om förändrad detaljplan är inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Odenhuset.

Vid övergångsstället från Maria Alberts park planeras en ny entré samt upprustning av in- och ut-farter.