Parkeringshuset Herrnut
I januari 2008 förvärvades parkeringshuset Hernhut av Uddevalla Kommun