Förvärv av tomtmark i centrala Uddevalla

EHF AB förvärvar Hoxan AB som äger tomtmark med Tankastation, Ängönsgatukök och parkering med 74 platser i anslutning till Biostaden i Uddevalla och Folketshus.

Syftet är att säkerställa utvecklingen av kvarteren Lancaster och Hoxeröd samt tillgodose kommande behov av parkering för bio-, kontor- och restaurangbesökare till området.