Förvärv av fabriksanläggning i Alingsås Kommun

Erik Hemberg Fastighets AB har förvärvat Mellbygarage fabriksanläggning i Stora Mellby.