Förvärv av arkitektbyrå

Tranark AB breddar koncernens kompetensområde.

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Tranark AB i Tranås. Läs mer