Förvärv av arkitektbyrå

Tranark AB breddar koncernens kompetensområde.

EHF AB förvärvar Tranark AB i Tranås. Läs mer