EHF AB får ny VD/Koncernchef fr.o.m 1 Oktober 2017

EHF AB tar nya kliv genom att anställa Per Alexanderson som ny VD/Koncernchef. Per Alexanderson tar över VD-rollen efter Erik Hemberg. Tillika ägare av EHF AB. Erik Hemberg träder istället in som ”aktiv” Styrelseordförande för bolaget. Läs mer