EHF dotterbolag vinner markanvisningar i Skövde

Trähusstaden har vunnit markanvisning i Trädgårdsstaden etapp 3, del 1.

Trähusstaden Sverige AB har vunnit markanvisning av Kv. Fågelbadet och avser att bygga ca 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus.

I motiveringen kan man läsa bland annat: ”Kvarteret är fint gestaltat med en trevlig boendemiljö och mycket gemensamma ytor. Förslaget redovisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar och väderskyddade utrymmen för cykel i kvarteret.

Etapp 1 och 2

Trähusstaden har förutom kv. Drakslätten (etapp 1) som är inflyttningsklart efter sommaren även påbörjat projektering av kv. Staktetet 1, som är en del av etapp 2 i Trädgårdsstaden.

→ Besök Trähusstadens hemsida

Götenehus

Även Götenehus har vunnit markanvisning i etapp 3, del 1. Götenehus avser att bygga 17 stycken radhus i ägenderättsform.

I motiveringen beskrivs kvarteret såhär: ”Bebyggelsen har tydliga och enkla former med markerade entréer för vartannat radhus och en trevlig utemiljö med stora trädgårdar för varje hus”.

→ Läs Götenehus pressmeddelande här.