Biostaden Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden i Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden invigdes av Helena Bergström, Colin Nutley och Landshövding Lars Bäckström den fjärde juli.


Läs mer

Förvärv av skolbyggnad i Vänersborg

EHF AB och Nordanland AB förvärvar fastigheten Haren 3 i Vänersborg av Specialfastigheter Sverige AB. Läs mer