EHF har genom Götenehus tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Trollhättan.

Fastigheterna Diana 3 och 6 respektive Trollet 9 ligger vid Drottningtorget i centrala Trollhättan.