Inlägg av EHFAB

EHF dotterbolag vinner markanvisningar i Skövde

Trähusstaden har vunnit markanvisning i Trädgårdsstaden etapp 3, del 1. Trähusstaden Sverige AB har vunnit markanvisning av Kv. Fågelbadet och avser att bygga ca 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus. I motiveringen kan man läsa bland annat: ”Kvarteret är fint gestaltat med en trevlig boendemiljö och mycket gemensamma ytor. Förslaget redovisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar […]

,

EHF förvärvar fastigheter i Tranås och Trollhättan

Förvärven av fastigheterna sker genom en bolagsaffär och säljare är Agora. Fastigheterna i Tranås: Norra Missionen 13 och Telefonen 19. Fastigheten i Trollhättan: Odenhuset (Oden 7). EHF ser fram emot att fortsätta utvecklingen av dessa centralt belägna fastigheter i såväl Tranås som Trollhättan. Totalt för de tre fastigheterna rör det sig om ca. 34 500 […]

,

EHF har ökat sitt innehav i Götenehus

Götenehus huvudägare Erik Hemberg Fastighets AB har ökat sitt innehav i bolaget. Götenehus huvudägare Erik Hemberg Fastighets AB (EHF) flaggar för att ägarandelen tillsammans med Erik Hembergs privata innehav nu överstiger 50 procent av både rösterna och kapitalet i bolaget. Det förändrar däremot inte bolagets långsiktiga planer, utan ska ses som privat investering, säger Erik […]