Inlägg av EHFAB

,

EHF förvärvar fastigheter i Tranås och Trollhättan

Förvärven av fastigheterna sker genom en bolagsaffär och säljare är Agora. Fastigheterna i Tranås: Norra Missionen 13 och Telefonen 19. Fastigheten i Trollhättan: Odenhuset (Oden 7). EHF ser fram emot att fortsätta utvecklingen av dessa centralt belägna fastigheter i såväl Tranås som Trollhättan. Totalt för de tre fastigheterna rör det sig om ca. 34 500 […]

,

EHF har ökat sitt innehav i Götenehus

Götenehus huvudägare Erik Hemberg Fastighets AB har ökat sitt innehav i bolaget. Götenehus huvudägare Erik Hemberg Fastighets AB (EHF) flaggar för att ägarandelen tillsammans med Erik Hembergs privata innehav nu överstiger 50 procent av både rösterna och kapitalet i bolaget. Det förändrar däremot inte bolagets långsiktiga planer, utan ska ses som privat investering, säger Erik […]

,

Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås framflyttat

”Vi ser med tillförsikt fram emot ett samarbete med den nya ledningen för Real Holding som vi har fullt förtroende för och vi har i samråd med dem fattat beslutet om ett något senare tillträde av vår fastighet i Tranås. Med sin renodlade strategi och en stärkt soliditet ser vi goda möjligheter till samverkan på […]

Förvärv av Artigs Holding AB

Erik Hemberg Fastighets AB har under december månad förvärvat majoriteten av Artigs Holding AB. Resterande del ägs av Bo Johansson som är VD och välkänd byggmästare i Lidköping.

Götenehus bygger nytt i Uddevalla

– 17 bostadsrätter fyller ett tomrum i city Nu är det beslutat att Götenehus sätter spaden i marken under mars månad för första etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är planerad till juni 2018.

Försäljning av fastighet i Tranås

Pressrelease Erik Hemberg Fastighets AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3 som äger fastigheten Kompaniet 4 till Real Holding i Sverige AB lokalt kallat EFG-huset. –” Tillsammans med våra hyresgäster har vi utvecklat fastigheten och gjort en omställning till toppmoderna kontor och kanske sveriges modernaste skolmiljö och det känns rätt att nu lämna […]

Barnhabiliteringen flyttar in

Barnhabiliteringen i Uddevalla flyttar in i sina specialanpassade lokaler, granne till nya biografen. Arkitektur av Thomas Voghera och Tranark. Lincona har ansvarat för konstruktion och Kilbäcken Fastighetsutveckling har utfört byggarbetet.

Inflyttning nya kontorshotellet

I dagarna flyttade några av de nya hyresgästerna in i kontorshotellet på Skytteln 19 i Tranås. Det nya kontorshotellet ligger intill Hamnparken och är drivs av TRIAB. Läs mer om Hamnparken här.

Biostaden Uddevalla tilldelas årets arkitekturpris

Från uddevalla.se: ”Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.”