Inlägg av EHFAB

EHF dotterbolag vinner markanvisningar i Skövde

Trähusstaden har vunnit markanvisning i Trädgårdsstaden etapp 3, del 1. Trähusstaden Sverige AB har vunnit markanvisning av Kv. Fågelbadet och avser att bygga ca 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus. I motiveringen kan man läsa bland annat: ”Kvarteret är fint gestaltat med en trevlig boendemiljö och mycket gemensamma ytor. Förslaget redovisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar […]